Ετικέτα: Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2020

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: 1.938.257,70 € σε 602 δικαιούχους  για τη Δράση 10.1.09 του Μέτρου 10

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 401/48520/29.03.2018 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1226/Β'/ 2018) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 10 ...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.